loading

PRANCE төмөр хийц нь металл тааз, фасадны системийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч юм.

Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн
Компанийн нийгмийн хариуцлага

Компанийн нийгмийн хариуцлага

Компанийн хувьд бид үйлдвэрлэлийн чанар, байгаль орчныг хамгаалах, бизнесийн ёс зүйг эрхэмлэдэг. Манай компанийн тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэхэд эдгээр талуудын чухал ач холбогдлыг бид сайн мэдэж байгаа. Тиймээс бид дараахь зүйлийг тангараглаж байна:

Бид хамгийн сүүлийн үеийн технологийг ашиглах, бүтээгдэхүүнийхээ бүх тал дээр нарийн хяналт шалгалтыг баталгаажуулахын тулд чанарын хатуу хяналтын үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь бидний хамгийн том урам зориг бөгөөд иймээс бид бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, илүү өндөр стандартыг баримтлахыг тасралтгүй хичээдэг.
Бид ирээдүй хойч үедээ болон дэлхий даяар байгаль орчныг хамгаалахын ач холбогдлыг ойлгож байна. Тиймээс бид үйлдвэрлэлийн үйл явцдаа эрчим хүч хэмнэх, ялгаруулалтыг бууруулах, хог хаягдлыг бууруулах талаар идэвхтэй сурталчилдаг.he i Мөн бид ажилчдаа байгаль орчны мэдлэгт тулгуурлан байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцохыг уриалж байна. Бидний найдаж буй байгаль орчноо хамгаалж байж л манай компани жинхэнэ утгаараа цэцэглэн хөгжинө гэдэгт бид бат итгэдэг.
Бид шударга ёсыг үйл ажиллагааныхаа үндэс гэж үздэг бөгөөд үг, үйлдлээрээ үнэнч шударга, итгэлтэй, тууштай байхыг эрхэмлэдэг. Бид хэзээ ч ёс зүйгүй аргаар ашиг олох, үйлчлүүлэгчдийнхээ эрх, ашиг сонирхлыг үл тоомсорлохгүй байх үүрэг хүлээдэг. Бид холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, арилжааны ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрддөг. Түншүүд, үйлчлүүлэгчид, ажилчидтай харилцахдаа бид шударга ёсны зарчмуудыг баримталж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрмэлздэг.
Дүгнэж хэлэхэд, бид үйлдвэрлэлийн чанар, байгаль орчныг хамгаалах, бизнесийн ёс зүйтэй үйл ажиллагааны талаар чадах бүхнээ хийхээ тангараглая. Эдгээр амлалтаа хэрэгжүүлснээр манай компанийг урт хугацааны тогтвортой хөгжилд хүргэж, нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлнэ гэдэгт бид итгэлтэй байна.
өгөгдөл алга

Байгууллагын байгаль орчны хариуцлага

Компанийн байгаль орчны хариуцлага бол өнөөгийн нийгэмд амин чухал чиглэл юм. Тогтвортой хөгжилд хүрэхийн тулд бид ногоон үйлдвэрлэл, ногоон материал, ногоон бүтээгдэхүүний зарчмуудыг тууштай баримталдаг.

Нэгдүгээрт, ногоон үйлдвэрлэл бол бидний байгаль орчны хариуцлагын цөм юм. Бид үйлдвэрлэлийн процессыг оновчтой болгох, эрчим хүчний хэрэглээ, хог хаягдлын ялгарлыг бууруулах зорилготой. Дэвшилтэт технологи, шинжлэх ухааны менежментийг нэвтрүүлснээр бид нөөцийн ашиглалтыг тасралтгүй сайжруулж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулж, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сорилтод идэвхтэй хариу арга хэмжээ авч байна.

Хоёрдугаарт, ногоон материал нь бидний байгаль орчны хариуцлагын үндэс суурь болдог. Бид байгаль орчинд ээлтэй түүхий эдийг ашиглахыг сонгож, тэдгээрийн ургац хураалт, үйлдвэрлэлийн үйл явцыг сайтар хянаж, байгаль орчинд эргэлт буцалтгүй хохирол учруулахгүй байхыг баталгаажуулдаг. Үүний зэрэгцээ бид ханган нийлүүлэгчдээ ногоон хангамжийн сүлжээг бий болгож, тогтвортой аж үйлдвэрийн сүлжээг бий болгоход бидэнтэй хамтран ажиллахыг уриалж байна.
байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний загвар 

Эцэст нь хэлэхэд, ногоон бүтээгдэхүүн бол бидний байгаль орчны хариуцлагын биелэл юм. Бид нөөцийн хэрэглээ, бохирдлын ялгаруулалтыг бууруулахад чиглэсэн байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний загварыг нэн тэргүүнд тавьдаг. Хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй байгаль орчны ухамсарт нийцсэн, эх дэлхийгээ хамгаалахад хувь нэмрээ оруулах эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгальд ээлтэй, өндөр хүчин чадалтай бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэхийг эрмэлзэж байна.


Бид цаашдын хөгжилдөө инновацийг үргэлжлүүлж, байгаль орчны хариуцлагын түвшинг дээшлүүлэх болно. Ногоон үйлдвэрлэл, ногоон материал, ногоон бүтээгдэхүүнийг цогцоор нь сурталчлах замаар байгаль орчныг хамгаалах, эдийн засгийн хөгжил нь харилцан ашигтай байх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Бид компанийхаа өсөлтийн замналыг улам гялалзуулж, үзэсгэлэнт эх дэлхий, гэр орондоо хүчин чармайлтаа оруулахыг зорьж байна.

Ажилчдад хөрөнгө оруулах
Ажилчдад хөрөнгө оруулах нь манай компанид амжилт, тогтвортой өсөлтөд хүрэх чухал стратеги юм. Бид ажилчдынхаа ажлын таатай орчин, хөгжин дэвших өргөн боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө байна.

Юуны өмнө бид ажилчдын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн тогтмол сургалтуудыг зохион байгуулж, ажилчдаа сургах, мэргэшүүлэхийг чухалчилдаг. Хоёрдугаарт, бид ажилчдын сэтгэл ханамж, үнэнч байдлыг хангахын тулд өрсөлдөхүйц нөхөн олговрын багц, халамжийн цогц хөтөлбөрүүдийг санал болгож, ажилчдын сайн сайхан байдал, тэтгэмжид анхаарлаа хандуулдаг. 

Нэмж дурдахад бид багаар ажиллах, янз бүрийн төслүүдэд оролцохыг дэмжиж, тэдний манлайлах чадвар, хамтын ажиллагааны сэтгэлийг хөгжүүлдэг. Мөн бид ажилчдынхаа санал хүсэлтийг идэвхтэй сонсож, тэдний хэрэгцээг хангах үүднээс компанийнхаа удирдлага, үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулж байна. Эдгээр хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан ажилчид маань компанийнхаа амжилтад илүү их хувь нэмэр оруулах урам зориг, эрх мэдэлтэй болно гэдэгт бид итгэдэг.
Нийгэмдээ буцааж өг
Компанийн хувьд бид нийгэмд үр өгөөжөө өгч, буяны үйлсэд идэвхтэй оролцоно гэдэгт итгэлтэй байна. Бид нийгэм, нийгэмд эерэг хувь нэмэр оруулахын төлөө ажилладаг.

Байгаль орчныг хамгаалах, ядуурлыг бууруулах, боловсролын дэмжлэг үзүүлэх зэрэг чиглэлээр сайн дурын үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг. Бид тусламж хэрэгтэй хүмүүст тусламж, дэмжлэг үзүүлэхийн тулд буяны байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг. Цаашилбал, бид ажилчдаа нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд илүү их цаг зарцуулах боломжийг олгож, уян хатан чөлөө олгох бодлогыг санал болгож, буяны үйлсэд оролцохыг уриалж байна.

Бид компанийнхаа өсөлт, нийгмийн хөгжил хоёрын харилцан хамаарлыг хүлээн зөвшөөрдөг. Тиймээс бид нийгэмд эдийн засгийн хувьд хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй байгаль орчныг хамгаалах, нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэхийг эрмэлздэг. Бид нийтийн сайн сайхныг нэн тэргүүнд тавих зарчмыг үргэлжлүүлэн баримталж, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, сайн сайхан маргаашийг бүтээхийн төлөө хамтдаа зүтгэх болно.
өгөгдөл алга

Компаниуд нийлүүлэлтийн ногоон сүлжээний менежментийг дэмждэг

Компаниуд байгаль орчныг хамгаалах хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ нөөцийн ашиглалтыг оновчтой болгож, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах замаар тогтвортой хөгжилд хүрэхийн тулд ногоон хангамжийн сүлжээний менежментийг дэмждэг.
Компанийн ёс зүйн зарчим
Компанийн ёс зүйн зарчимд шударга, шударга, хариуцлагатай, ил тод, хүндэтгэлтэй, тогтвортой хөгжил, хууль ёсны үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, нийгэмд итгэх итгэлийг хадгалах, тогтвортой өсөлтийг дэмжих зэрэг орно.
Сонирхсон уу?
Мэргэжилтэн рүү залгахыг хүсэх
Металл таазандаа тохирсон шийдлүүдийг гарга & хананы төслүүд. Захиалгат металл таазны бүрэн шийдлийг аваарай & хананы төслүүд. Металл таазны техникийн дэмжлэг авах & ханын дизайн, суурилуулалт & залруулга.
Та манай бүтээгдэхүүнийг сонирхож байна уу?
Бид танд зориулж уг бүтээгдэхүүний угсралтын зургийг тусгайлан тохируулах боломжтой. Бидэнтэй холбоо барина уу.
弹窗效果
Customer service
detect